ADHD

AD(H)D

ADD valt net zoals ASS onder de ontwikkelingsstoornissen, wat inhoudt dat iemand ermee geboren wordt en dit een leven lang aanwezig zal blijven. Het manifesteert zich door kenmerken van onoplettendheid en  concentratieproblemen al dan niet in combinatie met hyperactieve (ADHD) en/of impulsieve symptomen.


ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactive disorder’ en kan verschillende vormen en maten aannemen. De mate waarin een persoon hinder ondervindt van zijn/haar ADD of ADHD kan erg verschillen en is afhankelijk van diverse factoren.


Uiteraard speelt de omgeving daarbij een belangrijke rol. Bij Atlass streven we er dan ook naar niet alleen de persoon zelf te voorzien van de nodige begeleiding, maar ook zijn/haar omgeving. Ook leerkrachten, ouders of hulpverleners kunnen dus bij ons terecht als ze op zoek zijn naar handvaten rond hoe om te gaan met AD(H)D.


Binnen ADHD onderscheiden we drie soorten:

  • ADHD-I (inattentive): hierbij heeft de persoon het voornamelijk moeilijk de aandacht gericht te houden
  • ADHD-H (hyperactive/impulsive): de persoon in kwestie ondervindt moeilijkheden om (langdurig) te blijven stilzitten
  • ADHD-C (combined): de persoon ondervindt klachten van beide bovengenoemde kenmerken


Personen (zowel kinderen als volwassenen) met ADD en ADHD (+ hun omgeving) kunnen bij ons terecht voor:

  • Informatie (Atlass Klas + Activiteiten)
  • Psycho-educatie: diagnose beter leren begrijpen en ermee leren omgaan
  • Begeleiding (therapeutisch/coachend)
  • Oudercoaching
  • Diagnostisch onderzoek 
  • Trainingen 
  • Kampjes (kinderen)