Sensorisch profiel opstellen

Sensorisch profiel opstellen

Onze sensorische ervaringen bepalen hoe we ons voelen,
hoe we handelen en de betekenis die
we verlenen
aan de ons omringende wereld.


Ooit al meegemaakt dat je een keitof uitje voor je kind georganiseerd had naar de kermis of een pretpark, en dat compleet fout liep omdat je kind het lawaai en/of de drukte gewoon niet kon verdragen? Of dat je kind de hele autorit zat te krijsen, omdat de zon in zijn of haar ogen scheen? En dat etiketje, moet dat steevast uit alle kledingsstukken verwijderd worden? Ben je intussen een kei geworden in het vinden van naadloze sokken en ondergoed voor je kind?


Ons leven wordt op een letterlijke en figuurlijke manier ingekleurd door onze sensorische ervaringen. Ze worden op een unieke wijze verwerkt en liggen mee aan de basis van hoe we ons voelen, handelen en betekenis verlenen aan de ons omringende wereld. Sensorische informatie helpt ons om ons eigen lichaam en de wereld rondom ons te begrijpen.

De verschillende zintuigen hebben elk hun eigen unieke inbreng en beïnvloeden elkaar onderling. Dat noemen we onze sensorische integratie. Soms ondervinden deze zintuigen heel wat obstakels of zien we een andere ontwikkeling. Dat kan gebeuren omdat meerdere van hen bepaalde over- en ondergevoeligheden ondergaan en de samenwerking onderling moeizamer verloopt. Het brengt de hele sensorische integratie uit balans.


Atlass biedt de opmaak van een sensorisch profiel en adviesgesprekken aan om de unieke sensorische integratie van je kind in kaart te brengen. Op basis van dit profiel en de achtergrondinformatie die we van jou krijgen, bekijken we samen welke hulpmiddelen en noden er zijn om je kind te helpen terug tot een sensorische evenwicht te komen.


Met deze visie in het achterhoofd streven we in de coaching naar een sensorische basisrust en positieve ontwikkeling.

Meer informatie of een afspraak maken?


Klik hier om te mailen naar kim@atlass.be