Autisme

ASS

In de volksmond spreekt men nog wel over autisme, maar eigenlijk bedoelen we hiermee ‘autismespectrumstoornis’ of kortweg ASS.


ASS heb je immers in alle mogelijke maten en vormen. Waar de ene persoon zich op het spectrum bevindt, kan enorm verschillen van een andere persoon. Je zal dus nooit twee mensen met ASS tegenkomen met exact dezelfde kenmerken.


Betekent dit dan dat er ook milde vormen van ASS bestaan? In onze ogen niet. Autisme blijft een pervasieve ontwikkelingsstoornis en dat impliceert dat er hinder wordt ondervonden op vrijwel alle ontwikkelingsdomeinen. Wel is het zo dat iemand op een bepaald domein minder moeilijkheden kan ondervinden dan iemand anders.

 

Daarnaast is het vaak nutteloos enkel af te gaan op het gedrag dat een persoon stelt (de buitenkant), aangezien die ook aan de binnenkant (emoties, gedachten, sensaties) erg veel hinder kan ondervinden. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens de begeleidingen én zeker ook tijdens onze diagnostische trajecten. 


De mate waarin een persoon hinder ondervindt van zijn/haar autisme, is dus van meerdere factoren afhankelijk. Erg belangrijk daarbij is de omgeving. Daarom streven we er bij Atlass naar om niet alleen de persoon met de diagnose te begeleiden, maar zeker ook zijn/haar omgeving (ouders, familie, leerkrachten, hulpverleners …).

Personen met ASS (zowel kinderen als volwassenen) en hun omgeving kunnen bij ons terecht voor:

  • Informatie (Atlass Klas + Activiteiten) 
  • Psycho-educatie: diagnose beter leren begrijpen en ermee leren omgaan
  • Begeleiding (therapeutisch/coachend)
  • Oudercoaching
  • Diagnostisch onderzoek 
  • Trainingen 
  • Kampjes (kinderen)